برای جستجو لغت خود را وارد کنید

فرهنگ لغت آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

Telegram

کانال تلگرام آموزش زبان آلمانی ، شما می توانید در کانال تلگرام من به صورت رایگان زبان آلمانی را بیاموزید

Instagram

شما می توانید در صفحه اینستاگرام من روزانه با اصطلاحات آلمانی آشنا شوید و از همین طریق زبان آلمانی را بیاموزید

De.Alemani.De

شما می توانید در سایت من با بیش از ۱۲۰ درس گرامر و بررسی کتاب های آموزشگاهی ، زبان آلمانی را بیاموزید