Er duzt alle seine Leute

او همه ی آدم های رو که می شناخت با ضمیر تو مورد خطاب قرار میداد